Annasfina

från taket till jesus och ner igen.
Får man tycka att frosten är varm, fastän den är så hård och kall?

Allt grundas i en rädsla av att jorden skall ta ett sista andetag, en tyst sekund känns som minuter och ett andetag är brutet.

frosten visar att hård och kall är vackert, de kan lysa en gnista även i dödens kista.